Friday, July 30, 2010KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN
MINISTRY OF YOUTH AND SPORTS MALAYSIA
SELAMAT DATANG KE :

LAMAN SESAWANG

PERTUBUHAN
"PERTUBUHAN BELIA PEMBIMBING RAKAN SEBAYA"

WELCOME TO :

" PEERS AND GUIDANCE YOUTH ASSOCIATION MALAYSIA"

MAKLUMAT PERTUBUHAN :

Didaftarkan di bawah Kementerian Belia dan Sukan Malaysia 

No.Pendaftaran : PPBM 8022/12


ASSOCIATION INFORMATION :
Has been registered under Ministry Of Youth and Sport Malaysia 

Registration Number : PPBM 8022/12
* Harap maklum persatuan ini tidak mempunyai sebarang kaitan dan tidak mempunyai sebarang unsur-unsur politik, tetapi persatuan ini merupakan badan kesukarelaan.

* Please note this association is not affiliated and has no political elements, but this association is the body of volunteerism.

PERAKUAN PENDAFTARAN:No comments:

Post a Comment