CONTACT US

UNTUK SEBARANG PERTANYAAN MENGENAI PERTUBUHAN INI ATAU UNTUK MENDAPATKAN MAKLUMAT LANJUT SILA HUBUNGI KAMI DI :

IF YOU HAVE ANY QUESTION OR ENQUIRIES REGARDING THIS ASSOCIATION OR FOR FUTHER INFORMATION PLEASE CONTACT US AT :NO.TEL        : 017-6022847 (u.p Encik Mohammad Hazim)
EMAIL          : malaysianavillionpeers@yahoo.com
FACEBOOK : Pertubuhan Belia PRS
 BLOG            : http://www.malaysianavillionpeers.blogspot.com/