MANAGEMENT
SUSUNAN KEKANANAN
MAJLIS PENAUNG-PENAUNG DAN PENASIHAT UTAMA
PERTUBUHAN BELIA PEMBIMBING RAKAN SEBAYA
PERINGKAT KEBANGSAAN

ARRANGEMENT OF SENIORITY
THE PATRONS AND MAJOR ADVISOR
PEERS AND GUIDANCE ASSOCIATION OF MALAYSIA

PENAUNG DIRAJA | ROYAL PATRON


(masih kosong) | (empty)
||||

TIMB.PENAUNG DIRAJA | VICE ROYAL PATRON


Yang Mulia PANGERAN AL-HANDAYA ANDRIAZ BIN DATUK WIRA' PANGERAN MUHAMMAD RIAUZ, (PJT)

Ahli Kerabat Diraja | Members Of Royalty 

||||PENAUNG UTAMA
MAIN PATRON

Yang Berhormat En.Khairy Jamaludin
Menteri Belia dan Sukan | Minister Of Youth and Sport Malaysia


||||PENAUNG KEHORMAT | HONORARY PATRON

(masih kosong) | (empty)

 ||||PENASIHAT UTAMA |  ADVISER

Yg.Berbhg. Cr AISHAH BINTI ABDUL GHANI
(Pensyarah IPGM) | (Lecturer IOTEM)

___________________________________________________

PENGASAS
FOUNDER AND CO-FOUNDERPresiden | President 

MOHAMMAD HAZIM BIN AMIR NORDIN (Pengasas | Founder)

Kepakaran | Expertise 
(Ijazah Sarjana Muda Perguruan Bimbingan Rendah IPG Kampus Darulaman dan Pengajian Jarak Jauh Psikologi dan Pengajian Bahasa Inggeris, University of Auckland)
(Bac.Hons.Edu.Guidance and Counseling, IOTEM Darulaman Campus and CCE Programme in Psychology and English Study, University Of Auckland)

( MIRSHA Ent.)

|||

Timb.Presiden | Vice President

Kepakaran | Expertise 
KHAIRUL AZRIN BIN MUHAMMAD (Tim.Pengasas | Co-Founder)
(Diploma Pengurusan Perakaunan, Kolej Multimedia , Kuala Lumpur)
(Dip.Accounting Management, Multimedia College , Kuala Lumpur)

(Empayan Hold.)

____________________________________________________
CARTA ORGANISASI

MAJLIS AHLI JAWATANKUASA TERTINGGI
PERTUBUHAN BELIA PEMBIMBING RAKAN SEBAYA
PERINGKAT KEBANGSAANPengerusi | Chairperson

MUHAMMAD SYAFIQ YAP BIN ABDULLAH

Kepakaran | Expertise 
(Diploma Perguruan Pengajian Bahasa Cina dan Bahasa Melayu,
Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun)
(Dip. Education in Language Study Mandarin and Bahasa Melayu,
 IOTEM Tuanku Bainun Campus) 

(SJK (C) Kg Baru, KL)

|||


Timb.Pengerusi | Vice Chairperson
ALIF ANUAR BIN MAD ISA

Kepakaran | Expertise 
(Ijazah Sarjana Muda Perguruan Bahasa Melayu, IPGK BM )
(Bach.Hons.Edu. Malay Language Study, IOTEM Bahasa Melayu Campus)

|||


Setiausaha Kehormat | Honorary Secretary 

SITI AISYAH BINTI ABDUL AZIZ

Kepakaran | Expertise 
(Ijazah Sarjana Muda Perguruan Bimbingan Rendah Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman)
(Bac.Hons.Edu.Guidance and Counseling, IOTEM Darulaman Campus)

|||

Tim.Setiausaha Kehormat | V.Honorary Secretary 

NURUL AIDA BT HAMDAN

Kepakaran | Expertise 
(Ijazah Sarjana Muda Perguruan Bahasa Melayu, IPGK BM )
(Bach.Hons.Edu. Malay Language Study, IOTEM Bahasa Melayu Campus)

|||

Bendahari Kehormat | Honorary Treasurer 

KHAIRUL AZRIN BIN MUHAMMAD

Kepakaran | Expertise 
(Diploma Pengurusan Perakaunan, Kolej Multimedia, Kuala Lumpur) 
(Dip.Accounting Management, Multimedia College , Kuala Lumpur)

|||

AHLI JAWATANKUASA EKSEKUTIF
EXECUTIVE COMMITTEE MEMBER

||


 Ketua Eksekutif Majlis Latihan dan Anugerah Tertinggi Pertubuhan Kebangsaan dan Antarabangsa
Chief Executive of the Supreme Council on Training and the National and the International Association Award 

MUHAMMAD SAFUAN BIN IBRAHIM

Kepakaran | Expertise 
(Ijazah Sarjana Muda Perguruan Bimbingan Rendah Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman)
(Bac.Hons.Edu.Guidance and Counseling,IOTEM Darulaman Campus)

||

Ketua Eksekutif Latihan dan Kemahiran
Pembimbing Rakan Sebaya
Chief Executive of the Peers and Guidance Training and Skills

MOHAMMAD AIMRAN BIN AZIZAN

Kepakaran | Expertise 
(Ijazah Sarjana Muda Klinikal Radiografi)
(Bachelor. Hons. In Clinical Radiography, Kuala Lumpur University )

||

Ketua Eksekutif Latihan Pengurusan Hubungan Luar Kebangsaan dan Antarabangsa
Chief Executive of the National and International Foreign Affairs For Training Management 

NURUL SYAZWANI BT SUHAIMI

Kepakaran | Expertise 
(Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Bahasa Melayu, IPGK BM)
(Bach.Hons.Edu in Bahasa Melayu Language Study, IOTEM Bahasa Melayu Campus)

||


Ketua Eksekutif Majlis Pergerakan Khas
Majlis Ahli Jawatankuasa Tertinggi Pertubuhan
Chief Executive of the Council Special Movement for
Council Member and Executive Committee of the Association 

NABILA BT ABDUL RAHMAN

Kepakaran | Expertise 
(Ijazah Sarjana Muda Perguruan Bimbingan Rendah Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman)
(Bac.Hons.Edu.Guidance and Counseling, IOTEM Darulaman Campus)

||

Ketua Eksekutif Bahagian Perundangan Pertubuhan
Dan Penasihat Undang-undang
Chief Executive of the Association of Legal
And Legal Advisor Division

NURUL SHAHEDA BINTI ABDUL BASIR

Kepakaran | Expertise 
(Ijazah Sarjana Muda Perundangan dan Syariah, Kolej Universiti Insaniah, Kedah) 
(Bac.Hons. Syariah and Civil Law, Insaniah College University, Kedah)

||


Ketua Eksekutif Bahagian Pembangunan, Penyelidikan, Inovasi dan Pendidikan
Chief Executive of Youth Development, Research, Innovation and Education Division

MUHAMMAD SHAFIQ BIN SALMI

Kepakaran | Expertise 
(Ijazah Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan, Universiti Putra Malaysia Serdang)
(Bach.Hons. Medical and Surgery, Putra Malaysia University Serdang Campus)

||

Ketua Eksekutif Bahagian Keahlian dan Pendaftaran
Chief Executive of Membership and Registration Division

CHIN KAM FONG

Kepakaran | Expertise 
(Diploma Perniagaan dan Pertanian, Universiti Putra Malaysia Kampus Miri, Sarawak )
(Dip.Bussiness and Farming, Putra Malaysia University Miri Campus, Sarawak)
________________________________________________________


Ahli-ahli Majlis Eksekutif

MOHD SUHAIMI BIN MD DAN

Kepakaran | Expertise 
(Ijazah Sarjana Muda Perguruan Pendidikan Khas Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman)
(Bac.Hons.Edu.Special Education, IOTEM Darulaman Campus)

|||

ABDUL WAIL BIN BEJURI

Kepakaran | Expertise 
(Ijazah Sarjana Muda Perguruan Bahasa Melayu, IPGK BM )
(Bach.Hons.Edu. Malay Language Study, IOTEM Bahasa Melayu Campus)

|||

TUAN ANIZA BT TUAN MAT

Kepakaran | Expertise 
(Ijazah Sarjana Muda Perguruan Bahasa Melayu, UPM Serdang )
(Bach.Hons.Edu. Malay Language Study,Putra Malaysia University Serdang Campus )

(Datok Lokman Institution)

|||

UMMIE NORFADZILA BT PAUZI

Kepakaran | Expertise 
(Asasi Sains Hayat, Kolej Matrikulasi Changloon)
(Foundation in Human Science, Changloon Matriculation College)

|||

FADLYN SAKINA BT ABU BAKAR

Kepakaran | Expertise 
(Diploma MASCOM, Universiti Industri Selangor)
(Diploma in MASCOM, Selangor Industrial University)

|||

MOHAMMAD ASYRAF BIN YACOB@ABBAS

Kepakaran | Expertise 
(Ijazah Sarjana Muda  Kaunseling , Universiti Malaysia Kelantan)
(Bac.Hons.in Counseling, University of Kelantan)

|||

Majlis Jurulatih
Pertubuhan Belia Pembimbing Rakan Sebaya Malaysia
Kebangsaan

|||

Panel Penilai Kejurulatihan

_______________________________________________________


MAJLIS KEJURULATIHAN KEBANGSAAN
PERTUBUHAN BELIA EMBIMBING RAKAN SEBAYA MALAYSIA

COACHING COMMITTEE MEMBERS 
PEERS AND GUIDANCE YOUTH ASSOCIATION OF MALAYSIA

PENGERUSI | CHAIRPERSON

|||

TIM. PENGERUSI | VICE CHAIRPERSON

|||
SETIAUSAHA KEHORMAT | HONORARY SECRETARY 

|||

BENDAHARI KEHORMAT | HONORARY TREASURER 

|||

EXCO KEJURULATIHAN | SECRETARIAT* Mesyuarat Agong Majlis Kejurulatihan 2013 masih belum dijalankan.